Емил Мечикян е архитект, завършил УАСГ – София, 1997 г. Впоследствие специализира „Стопанско управление” към Стопанския факултет на ТУ –София. Притежава допълнителни квалификации по „Управление на поддръжката”, „Стратегическо управление”, „Фасилити мениджмънт”, „Слънчева енергия и фотоволтаични електроцентрали”, „Оценка на недвижими имоти”.

До 2010 г. заема ръководни позиции в различни български и международни компании и участва в големи международни проекти в Североизточна Африка, Близкия изток и България. От 2010 създава собствена компания, работеща в областта на развитието и управлението на инвестиции в недвижима собственост. Обща стойност на управляваните проекти за периода 2000-2016 г. е над  80 mil. EUR;

От 2000 г., води лекции и курсове в УАСГ, УНСС и др. От 2002 г. развива активна обществена дейност, като членува в управителните органи на професионални и благотворителни организации, в т.ч.  представлява браншови организации в УС Съюза на Работодателите, УС на БСК, Заседанията на „Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление”, в Народното събрание;

Член на БГФМА от 2010 г. Член на КС на БГФМА 2015 – 2017 г.

Емил Мечикян е член на УС на БГФМА от м.март 2017г.

Е-майл: e.metchikian@gmail.com

Вашият коментар