ОКИН БЪЛГАРИЯ ЕООД – част от чешката компания ОКИН ГРУП АД. 
Като доставчик на Интегриран Фасилити Мениджмънт ОКИН БЪЛГАРИЯ ЕООД подпомага основния бизнес на своите клиенти, опериращи в различни сфери – производствени предприятия, административни сгради, търговски центрове, финансови институции, логистични зони и други.
Основна цел на ОКИН БЪЛГАРИЯ ЕООД е оптимизация на всички оперативни разходи чрез прилагане на утвърдени похвати от Централна и Източна Европа, които допринасят за по-ефективното извършване на дейностите по поддръжка – техническа поддръжка, охранителни услуги, почистващи услуги, озеленяване, сметоизвозване и други.
Чрез аутсорсинг на всички спомагателни дейности към ОКИН БЪЛГАРИЯ ЕООД, клиентите на дружеството могат да очакват по-добро качество, улеснена комуникация (един контакт за всички услуги) и значителна оптимизация на оперативните разходи.

Телефон: +359 2 962 70 17

Е-майл: info.bg@okin.eu

Уеб сайт: http://www.okinfacility.bg

Вашият коментар