Уеб сайт: http://www.uconomics.com

Юкономикс ООД е бързо развиваща се компания създадена с цел да обслужва ютилити индустриите в България.

Мисията на Юкономикс е да бъде център за знания в инфраструктурата и енергетиката, публичните и комунални услуги в България като предоставя качествени и иновативни продукти и услуги, задоволяващи нуждата от нов тип знания и умения на европейско ниво в сектора. Компанията инвестира в млади специалисти и подпомага развитието на ютилити пазара в страната. Юкономикс инициира промени в сектора и допринася за развитието на една информирана, модерна общност от ютилити експерти.

Юкономикс доставя новини и професионални знания в областта на инфраструктурата, енергетиката, публичните и комунални услуги. Компанията издава следните списания: „Ютилитис“, „Фасилитис“, „Maintenance Review“ и „Fleet Manager“.

Списание „Фасилитис“ е първото специализирано списание за мениджмънт на сгради и съоръжения. Основна цел на списание “Фасилитис” е да представи нови идеи и успешни практики в областта на експлоатацията и поддръжката на сгради и съоръжения, да популяризира в България понятието “фасилити мениджмънт” и професията “фасилити мениджър”.

Телефон: +359 2 489 63 77

Факс: +359 2 811 00 72

Уеб сайт: http://www.uconomics.com