Председателят и двамата зам. председатели на Българска фасилити мениджмънт асоциация приветстваха участниците на втората национална конференция SMART FACILITIES с добре дошли участниците и ги запознаха с дейността на асоциацията от началото на годината до сега. 

Конференцията, организирана от Юкономикс, издател на сп. Фасилитис, запозна участниците с най-новите технологични и интелигентни инструменти и решения за управление и поддръжка на сградите и съоръженията.

 

Вашият коментар