На 27 септември 2016г. БГФМА представи на членовете си безплатна лекция на тема „Европари за бизнеса 2016/2017г.“

Лектор бе Г-жа Таня Илиева, водещ консултант в разработване и управление на европейски проекти за бизнеса и администрацията с над 17-годишен опит като консултант, оценител и финансов контрольор в 17 национални и европейски програми. Г-жа Илиева презентира възможности и начини за кандитстване по Процедура: “Обучения за заети лица”, Процедура “Разработване на производствени и продуктови иновации” и Процедура “Развитие на клъстери в България”.

 

Европари1 Европари5 Европари3