Българска фасилити мениджмънт асоциация организира

Кръгла маса на тема:

 

„Бъдещето на недвижимите имоти и тяхното професионално управление в контекста на икономиката на знанието“

която ще се проведе на 28 юни 2012 г. (четвъртък) от 16:30 часа в СУ „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет, зала 524. Кръглата маса се организира от Българска фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) по случай честването на Световния ден на фасилити мениджмънта.

 

 

В Кръглата маса участие ще вземат: 

Проф. Желю Владимиров, СУ „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет, катедра „Стопанско управление“

Проф. Йорданка Йовкова, УНСС, Катедра „Управление на недвижими имоти“

Иван Велков, председател на УС на Национално сдружение Недвижими имоти (НСНИ)

Горан Миланов, зам.-председател на УС на БГФМА

Бисера Иванова, член на УС на БГФМА

Представители на Българска стопанска камара (БСК), Bulgarian Green Building Council (BGBC) и Българска Асоциация Почистване (БАП).

По време на Кръглата маса ще бъде дискутирано бъдещето на недвижимите имоти и тяхното професионално управление, като ще се обърне внимание на:

1.            Важно ли е управлението за сградния фонд за обществените сгради?

2.    Как управлението води до увеличаване на стойността на имотите?

Друга значима тема, която ще бъде разгледана от участниците, е развитието на недвижимите имоти в контекста на икономиката на знанието:

1.    Връзката бизнес – образование и как да се обучават специализирани кадри.

2.   
Бъдещите изисквания: екология, намаляване на CO2 емисии, нулево-нетно енергийни сгради и как те влияят върху пазара на труда.

 

Световният ден на фасилити мениджмънта ще бъде отбелязан след събитието и с Коктейл от 18.00 ч. на 28 юни (четвъртък) в Галерията на ИНТЕРПРЕД-СТЦ София, на който ще се радваме да присъствате.

Вашият коментар