Какво стои зад успешните реализации на жилищни сгради? Отговорът най-общо е: Множество фактори и процеси и правилната им координация – от пазарната среда и идеята през концептирането и планирането, финансирането, проектирането, строителството, пазарната реализация и управлението. Зад всички тези процеси стоят различни групи професионалисти, но целта е една – крайният продукт да служи ефективно на ползвателите, като същевременно изпълни заложените в плана на инвеститора резултати.

Годишна конференция „Инвестиции и строителство на жилищни сгради 2015“, част от Building Innovation Forum Series 2015 ще очертае и обобщи основните тенденции и добрите модели при отделните части по веригата на инвестиционния процес.

Основни акценти от програмата:

● Инвестиции в жилищни проекти. Многофамилни жилищни сгради за постоянно обитаване  и комплекси от затворен тип. Специфични особености на  жилището като дълготраен продукт – устойчив на времето и промените в изискванията на пазара. Нови проекти и концепции

● Предизвикателствата пред инвеститорите и собствениците в жилищните сгради, свързани с нормативната база в България

● Предизвикателства при проектирането на съвременните жилищни сгради

● Повишаване на комфорта на обитаване, постигане на максимална безопасност, оптимизиране на експлотационните разходи чрез внедряване на интелигентни сградни решения и продукти

● Еднофамилната жилищна сграда и нейната роля за повишаване на стандарта на обитаване на потребителя

Сайт на събитието: www.residentialforum.bg

Вашият коментар