Съгласно изискванията на Закона за счетоводството, Българска фасилити мениджмънт асоциация публикува своя отчет за 2013 година. 

Вашият коментар