На проведеното вчера, 19.2.2015 г. заседание на ОС на Българска фасилити мениджмънт асоциация, бе избран нов управителен съвет на асоциацията. 

Членовете на новия Управителен съвет са:

1. Горан Миланов – председател на УС на БГФМА

2. Никола Игнатов – зам. председател на УС на БГФМА 

3. Тошо Киров – зам. председател на УС на БГФМА

4. Лора Влахова – член на УС на БГФМА 

5. Кирил Илиев – член на УС на БГФМА

6. Деян Кавръков – член на УС на БГФМА

7. Валери Левиев – член на УС на БГФМА

8. Огнян Стоев – член на УС на БГФМА 

9. Иван Велков – член на УС на БГФМА

Общото събрание на БГФМА гласува новия план за действие за 2015, както и бюджета за годината. 

Вашият коментар