алиция за подобряване жилищните условия в България „Достоен дом” организира пресконференция във връзка с приетата от Правителството Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради  и методиката към нея и евентуалните рискове при осъществяване на тази програма. Пресконференцията се организира заедно с членовете й, Камара на архитектите в България и ЕнЕфект и в сътрудничество с Българска асансьорна асоциация.

Пресконференцията ще се проведе на 2 февруари (понеделник) от 11.00 ч. в Пресклуб БТА – София на бул. Цариградско шосе № 49

Основните теми, които ще бъдат дискутирани от участващите организации, са следните:

 • Необходимост от разработване на дългосрочна национална жилищна стратегия, в рамките на която да бъдат поставени програмите за енергийна ефективност и подобряване на жилищните условия;
 • Поставяне на амбициозни цели за енергийна ефективност както за цялата програма, така и за отделните сгради, с оглед доближаване до европейските стандарти в областта;
 • Гарантиране на качеството на проектите и строителните дейности с оглед осигуряване на максимално намаляване на разходите за енергия и подобрен комфорт в обновените сгради;
 • Въвличане на собствениците в изпълнението на програмата с цел повишаване на отговорността към стопанисваните имоти, контрол и осигуряване на качеството на строителните дейности;
 • Гарантиране на сигурността на сградните системи и инсталации, включително асансьорите;
 • Подобряване на информираността на общините и потребителите относно ползите и опасностите от мерките по обновяванията.

В пресконференцията ще вземат участие:

 • Минчо Бенов, координатор на Коалиция Достоен дом
 • Арх.  Здравко Генчев, изпълнителен директор на Център за енергийна ефективност ЕнЕфект
 • Арх. Николай Гълъбов, заместник-председател на Камарата на архитектите в България
 • Горан Миланов, председател на Българска фасилити мениджмънт асоциация
 • Николай Маринков, главен секретар на Българска асансьорна организация

На разположение за коментари ще бъдат още Емануела Фролошка, председател на Фондация „Асансьорна безопасност”, арх. Георги Георгиев, председател на Българска жилищна асоциация, д-р Елеонора Гайдарова, председател на Съюза на асоциациите на собственици в България, Ася Добруджалиева, мениджър проекти, Хабитат България/Фондация „Подслон за човечеството”, д-р Драгомир Цанев, заместник-директор на ЕнЕфект и др.

Допълнителна информация:

Коалиция за подобряване жилищните условия в България „Достоен дом“  е неформално обединение на равнопоставени организации, водени от общото желание, позиции и идеи за осигуряване на по-добри жилищни условия в България. В нея членуват 26 оргaнизации – представители на държавни и местни структури, НПО, бизнес сектор и съсловни организации.

Вашият коментар