U.S. Green Building Council одобри значителни промени в рейтинг системата LEED (вече – LEED v4) насочени към ревизия на кредитите, давани за материали и ресурси.

Промените в доминиращия в света стандарт за зелено строителство са от такъв калибър, че ще включат в играта и други индустрии. По този начин в понятието за устойчивост няма да бъде въвлечена само строителната индустрия.

Конкретно промените са в следните области:

 

     1.Акцент върху прозрачността.

За първи път сграда може да спечели LEED v4 точки само чрез разкриване на информация за влиянието й върху околната среда, без значение, от размера на въглеродния й отпечатък.

2.Използване на LCA (Оценка на жизнения цикъл) като индикатор.

В по-ранните версии на LEED v4, за да се определи доколко сградите успяват да намалят ефекта върху околната среда, са използвани индикатори като рециклиране, повторна употреба, биобазирани материали. Новият LEED v4 използва данни от целия жизнен цикъл на сградата. Въвежда се EPDEnvironmental product declaration, чрез която трета страна трябва да верифицира оценките за жизнения цикъл.

3. Отговорно използване на сурови материали.

Изискване за получаване на точки е производителите да докладват дали добиването и доставката на 90% от суровите материали, които използват, са от отговорни практики. Ще бъде интересно доколко този кредит ще бъде използван, защото веригата на доставките и данните от нея, които имат производителите, се счита за конфиденциална информация.  

4.Доклад за рисково съдържание.

В този аспект може да се допринесе чрез обявяването на всички съставки, които са повече от 0,1% и деклариране от страна на компаниите, че не използват вредни химикали. В тази връзка неправителствени организации, корпорации и архитекти създават Health Product Declaration , която е призната от LEED v4.

 

 Източник:

http://www.greenbiz.com/blog/2013/10/18/4-ways-leed-v4-will-change-business

Вашият коментар