BUILD UPON – най-мащабният в света съвместен проект за обновяване на съществуващи сгради с цел редуциране на вредните емисии при тяхната експлоатация, инициира поредица от 80 европейски събития, които имат за цел да съберат на едно място повече от 1000 организации с обединени и концентрирани усилия за намаляване на вредните емисии от сградите.

БГФМА се включва в проекта, наред с други организации от различни сектори на икономиката, включително правителства и местни власти, строителни компании, производители на строителни материали, доставчици на енергия, банки и други финансови институции, както и неправителствени организации, които ще си сътрудничат в опит да се справят с предизвикателствата.