Горан Миланов, председател на УС на БГФМА, изнесе презентация по време на конференция на тема „Европейско бъдеще за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“, която се проведе днес в гр. Габрово.

Темата на презентацията бе „Фасилити мениджмънт – Добри примери и възможности в България“. Г-н Миланов представи БГФМА пред участниците в конференцията, като показа и възможностите, които фасилити мениджмънта предлага за управление и поддръжка сградния фонд.

Лектори в панела бяха още арх. Здравко Генчев от изпълнителен директор на ЕнЕфект,  ас.л.арх.д-р Десислава Данчева от Лесотехнически университет – София, както и Миглена Кузманова, от Есри България.