Д-р Филип Стоянов и Деница Илиева бяха приети за членове на БГФМА на редовно заседание на УС, проведено на 10.10.2019г.

Повече за новоприетите колеги може да намерите в директория „Членове“.