За втора поредна година УС на БГФМА ще проведе Конкурс за медия с най-значим принос към ФМ индустрията в България за 2017г. 

БГФМА приканва в Конкурса да участват всички медии- електронни, онлайн издания, информационни агенции, които чрез своята работа популяризират ФМ индустрията в България и спомагат за развитието на бранша.

Критериите, по които ще бъдат оценявани участниците, са:

  1. Ще се разглеждат брой публикации от автор/медия;
  2. Отразяване на индустриални теми: новини, проекти, конкурси и т.н.;
  3. Отразяване на събития на индустрията;
  4. Организиране на събития с тема „ФМ“;
  5. Авторски материал за ФМ (от журналист);
  6. Публикации в социални медии.

Изисквания към медиите:

  1. Да предоставят кратка анотация за автора;
  2. Да предоставят линк към всяка публикация. Ако кандидатства редакция на медия, то тогава се изискват линкове към публикации (брой);
  3. Да предоставят тематичен брой (вложка, отделно списание).

Подаването на кандидатури и изпращането на материали ще се осъществи по електронен път, на вниманието на: Деница Илиева, Изпълнителен директор на БГФМА, е-мейл: dilieva@bgfma.bg .

Краен срок за подаване на кандидатури и изпращане на матeриали: 1 декември 2017г.

Оценяването ще бъде извършено от специално избрана за целта Комисия в състав: Иван Велков- Председател на УС на БГФМА, арх. Валери Левиев и Димитър Георгиев- членове на УС на БГФМА.

БГФМА желае успех на всички участници в Конкурса.