От 7 до 9 март 2017г. ще се проведе петото издание на Конференцията и Изложението за интелигентни градове SEE Smart Cities. 

С Кръгла маса, организирана от Иновация Норвегия, ще стартира първата част на Конференцията за интелигентни градове. Енигмата на електронното здравеопазване е акцентът на сесията, в която експерти от Норвегия и България ще представят политики и добри практики. Елементи на електронното здравеопазване, норвежкият опит в прилагането на успешни инициативи в тази област и решения за цифровизиране на здравеопазването ще бъдат сред темите на инициативата на Иновация Норвегия – София.

В следобедната сесия ще вземе участие Горан Миланов от Българската фасилити мениджмънт асоциация и ще представи темата Смарт фасилити мениджмънт. 

Нуриа де Лама, която е заместник-генерален секретар на Европейската Big Data асоциация ще говори по темата Революцията на големите данни в концепцията на интелигентните градове и цифровият единен пазар. Големият обем данни предоставят много възможности, като основната от тях е да се използват за по-оптимизирано градско планиране и по-добро управление на трафика, така че градовете да станат по-добри места за живеене. Ще бъде представено също така как могат градовете да подкрепят гражданите в тяхното ежедневие и как може да се гарантира добро качество и достъп до здравни услуги.

Изграждането и оркестрирането на умните градове ще е фокуса на презентацията на Джон Лагоянис от Интраком Телеком, Гърция, който ще представи факторите, които са от ключово значение за интелигентните градове:

Интелигентно осветление с интелигентни услуги;  Контрол на движението; Интелигентен Паркинг;  Управление на отпадъците; Интелигентно измерване.

Енергийна Агенция – Пловдив като част от партньорите на проекта TRACE ще популяризира иновативни технологии и подходи за проследяване и моделиране на велосипедните и пешеходните потоци. Презентацията ще се съсредоточи върху ИКТ услуги за проследяване. Ще бъдат обсъдени теми като защита на данните, разходи, мултимодалност, финансови стимули, инфраструктура и планиране на площите.

Пълното съдържание на Конференцията може да бъде разгледано на линка:  Програма

Регистрация на слушатели

Изложбите Интелигентни градове и Енергийна Ефективност и зелена енергия*:

Фирми от Австрия, България, Германия, Гърция, Италия, Литва, Чехия и Украйна ще покажат своите решения и продукти.

  • За осма поредна година ще се реализира Австрийски павилион с институционалната подкрепа на Advantage Austria София.­­­
  • Представителството на Иновация Норвегия в София ще реализира участие на норвежки фирми на изложението за интелигентни градове.

 Покана за посещение  

 Брошура 

*Изложенията се провеждат заедно с Изложението за управление на отпадъци и рециклиране.