Около 250 нови професии са добавени в националната класификация на длъжностите за 2011 г., като 130 са отпаднали. Една от новите професии в класификатора е професията фасилити мениджър, което беше необходимо и очаквано за българския фасилити мениджмънт бранш.

Вписването на професията ще направи по-лесно трансферирането на европейската норма за фасилити мениджмънт EN 15221 и нейното популяризиране в България. Това ще улесни международните компании в търсенето на кадри и при подготвянето на трудовите договори, както и договорите с доставчици на услуги за ФМ.

Вашият коментар