За 16-та поредна година списание ФАСИЛИТИС, Фасилити мениджмънт консултинг и Пъблик сървисис, в партньорство с Българската фасилити мениджмънт асоциация организират

Международна Фасилити Мениджмънт конференция „Реализация в България“, 2021

На 29 септември 2021 г. в рамките на форума на едно място ще се съберат български и европейски експерти в областта на фасилити мениджмънта.

Конференцията отново ще допринесе за увеличаване на познанията за фасилити мениджмънта и ще представи интересни и добри практики от български и европейски компании.

29 септември (сряда) / 29 Sept. (Wednesday), zoom платформа на ФАСИЛИТИС / zoom platform of the FACILITIES Magazine

 

Програма 

 • 09:30 – 10:30 Официално откриване / Official opening
 • 10:30 – 11:45 Панел 1: EGS аспекти на фасилити и пропърти мениджмънта / Panel 1: ESG aspects of Facility and Property Management
 • 12:00 – 13:15 Панел 2: Фасилити мениджмънт и пропърти мениджмънт в индустрията / Panel 2: Facility Management & Property Management for Industrial Sites
 • 13:30 – 14:45 Панел 3: Международни добри практики / Panel 3: International Best Practices
 • 15:00 – 16:15 Панел 4: Решения за работна среда в ситуация на COVID-19 / Panel 4: Solutions for the Workplace in COVID-19 Situation
 • 16:30 – 17:45 Панел 5: Проп-тех и дигитализация / Panel 5: Prop-tech and Digitization

 

Лектори 

 • Андрю Мейсън, Основател и директор на Advanced Workplace Associates / Andrew Mason,Founding Director of Advanced Workplace Associates
 • Антон Гинчев, Aston Ten Brinke GmbH & Програмен директор на конференцията / Anton Guintchev, Aston Ten Brinke GmbH & Program Director of the Conference
 • доц. д-р Атанас Георгиев, издател, сп. ФАСИЛИТИС / Prof. Atanas Georgiev, PhD – Editor, FACILITIES Magazine
 • арх. Весела Вълчева-Макгий, председател на УС, Български съвет за устойчиво развитие (BGBC) / Arch. Vessela Valtcheva-McGee, Chairman, Bulgarian Green Building Council
 • Горан Миланов, EuroFM Ambassador / Goran Milanov, EuroFM Ambassador
 • Димитър Георгиев, управител, Фърст Фасилити / Dimitar Georgiev, manager, First Facility (Bulgaria)
 • Иван Велков, председател на УС, Българска фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) / Ivan Velkov, Chairman, Bulgarian Facility Management Association (BGFMA)
 • Красимир Пунчев, управител New System (tbc) / Krassimir Punchev, manager of New System (tbc)
 • Майк Петруски, ФМ иноватор, iOFFICE / Mike Petrusky, FM Innovator, iOFFICE
 • гл.ас. д-р Марина Стефанова, Ръководител на маг. програма „Отговорно и устойчиво управление, Стопански факултет, СУ / Marina Stefanova, PhD – Director of MA “Responsible and Sustainable Governance”, Faculty of Economics and Business Administration, Sofia University
 • д-р Петър Ташев, фасилити мениджър, редактор на сп. ФАСИЛИТИС / Petar Tashev, PhD – Facility Manager, Editor of the FACILITIES Magazine
 • Таня Косева-Бошова, председател на УС, Асоциация на собствениците на бизнес сгради (АСБС) / Tanya Kosseva-Boshova, Chairman, Association of Commercial Building Owners in Bulgaria (ACBO)
 • Шон Гибънс, ръководител Global Real Estates & FM, Roche Diagnostics / Sean Gibbons, head of Global Real Estates & FM at Roche Diagnostics

Подробности за програмата в развитие и лекторите на 16-тата международна ФМ конференция, 2021 г. „Фасилити мениджмънт: Реализация в България“ може да следите на https://events.utilities.bg/events/16th-fm-conference/, регистрация за участие, като делегат може да направите на: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScplGrSCOicrnhThQWHP15diKM0w5j3LF6aqjyg3s6yM3VkEQ/viewform.

 

Регистрации се приемат до: 28.09.2021 г., 14:00 ч. Членовете на БГФМА ползват 15% отстъпка при регистрация.