Изявата се утвърди като една от най-мащабните и е с фокус Югоизточна Европа. Нейният формат включва: Конгрес и изложба за енергийна ефективност и възобновяема енергия (EE и ВЕ), Изложба за соларни технологии SEE Solar и Конференция и изложба за управление на отпадъци, рециклиране и екология ’Save the Planet’.

 

Програма на Конгрес за ЕЕ и ВЕИ и Конференция ‘Save the Planet’

§  Участие ще вземат над 80 лектори от 18 държави.

§  Ще се дискутират горещите теми: финансиране на проекти за ЕЕ и ВЕ, енергийна ефективност, биомаса, депониране, управление на отпадъци, рециклиране, енергия от отпадъци.

§  Много паралелни събития

Регистрация за Конгрес за ЕЕ и ВЕИ

Регистрация за Конференция ‘Save thePlanet’

 

Изложбите

§  Силно международно присъствие – над 250 фирми от 30 държави. 30%  е ръстът на новите участници.

§  Браншове: соларна, био-, вятърна и хидроенергия, решения за енергийна ефективност, електрически автомобили,  оборудване за третиране и събиране на отпадъци, транспортни средства,  технологии за компостиране, рециклиращи машини и др.

Регистрация за посещение на изложбата за ЕЕ и ВЕ

Регистрация за посещение на изложбата за екология „Save the Planet“

 

Брошура                 

Статистика 2011    

www.viaexpo.com

Вашият коментар