На 1 април 2017 година, Международната организация по стандартизация публикува на своята страница първите два международни стандарта по фасилити мениджмънт:

ISO 41011:2017 – Facility management – Vocabulary

ISO 41012:2017 – Facility management – Guidance on strategic sourcing and the development of agreements

Международната организация по стандартизация, която е неправителствена, работи по създаване на тези стандарти от 2011 година, когато се създава техническия комитет ISO/TC 267 – Фасилити мениджмънт. В този комитет дейно участие вземат 25 страни, а 17 са наблюдаващи процеса, сред които е и България.

За създаването на стандарта най-голям принос имат Стан Мичъл като председател на техническия комитет и Олав Егил Саебо като представител на Европейската ФМ асоциация.

Очаква се до края на годината да бъде публикуван и трети стандарт – 41013 – Facility management – Scope, key concepts and benefits.