Българската фасилити мениджмънт асоциация е партньор на регионалната конференцията RЕ-Source Southeast (София, 13-14 септември 2021). Събитието се организира от RE-Source Hub Bulgaria – Асоциация за Производство, Съхранение и Търговия с Електроенергия (АПСТЕ) и Българска Ветроенергийна Асоциация (БГВЕА), с подкрепата на RE-Source Platform, водещия европейки форум за корпоративно използване на възобновяема енергия.

Целта на събитието е да събере на едно място големи индустриални консуматори, търговци на електроенергия и производители на възобновяема енергия, както и да създаде среда за изграждане на търговски отношения между тях. Програмата е фокусирана върху теми от практическо значение за всички участници – възможности за декарбонизация на индустрията; корпоративни договори за снабдяване с чиста енергия; разработване, финансиране и реализация на нови ВЕИ проекти на пазарен принцип; индустриално съхранение на енергия и др.

За регистрация в събитието моля попълнете формата на следния линк.

Членовете на БГФМА ползват отстъпка от таксата за участие в конференцията – регистрация чрез сайта на събитието чрез избор на цена за партньорски организации.

RE-Source Southeast е хибриднa конференция и при невъзможност за физическо присъствие ще може да участвате онлайн. Присъединете се към нас, за да научите повече, да споделите опит и да правите бизнес с компании, които са активни или заинтересовани от пазара за възобновяема енергия в България и Югоизточна Европа.

В случай, че имате интерес да участвате като спонсор на събитието, моля свържете се с нашия екип!

За допълнителна информация може да се свържете с организаторите:

Ралица Николова

Директор Бизнес развитие

Ralitza.nikolova@apste.eu

+ 359 885 006 534

Марияна Янева

Директор Политики и Комуникации

mariyana.yaneva@apste.eu  

+359 885 277 627

 

АПСТЕ е сдружение с нестопанска цел, работещо за изготвяне на политики, изследвания и анализи в подкрепа на развитието и пазарната интеграция на ВЕИ и технологии за съхранение и търговия с електрическа енергия. За повече информация: www.apste.eu

БГВЕА е сдружение с нестопанска цел, осигуряващо подкрепа за вятърната енергия и другите ВЕИ, работещо в посока подобряване на законодателната, регулаторната, политическата и публичната рамка, насърчаващо разпространяването на експертни знания относно използването на вятърната енергия в България. За повече информация: https://bgwea.eu

Платформата RE-Source е основана в Брюксел през юни 2017 г. като съюз на заинтересовани страни, обединяващ купувачи и доставчици на чиста енергия. Платформата събира ресурси и координира дейности, които поощряват корпоративното снабдяване с възобновяема енергия на национално ниво и в рамките на ЕС. За повече информация: https://resource-platform.eu

5% от приходите ще бъдат дарени на Children’s Tumor Foundation Europe и ще подкрепят научните изследвания и клиничните грижи в борбата срещу неврофиброматозата.